Filia nr 13 – Glinik Nowy

Filia nr 13
ul. Glinicka 3
58-303 Wałbrzych
tel. 74 847-16-82
e-mail: filia13@atlanty.pl

kierownik: Agata Czajor

czynna: wtorek 10.00–16.00, piątek 10.00–17.00>