Filia nr 13 – Glinik Nowy

20150518_110927

ul. Glinicka 3
58-303 Wałbrzych,
tel. 74 847 16 82
e-mail: filia13@atlanty.pl

czynna: poniedziałek – 12.00 – 15.30
wtorek – piątek – 10.00 – 16.00

Kierownik: Anna Szczepaniak

Filia oferuje literaturę piękną dla dorosłych, książki popularnonaukowe i beletrystykę dziecięco-młodzieżową. Czytelnikom chorym i starszym oferuje usługę „Książka na telefon”, czyli dostarczanie zamówionych książek do domu. Na miejscu można skorzystać z komputera z dostępem do internetu przewodowego oraz poczytać prasę regionalną i kobiecą.

Stałe formy pracy:
Salonik Literacki – spotkania literackie adresowane do dorosłych.
Świerszczykowy Klub Książkowy – skupiający młodsze dzieci.
Głośne Czytanie wraz z konkursem pięknego czytania i plastycznym (dzieci).
Krzyżówka Mądra Głowa – popularyzacja księgozbioru popularnonaukowego, nauka szukania informacji, segregacja wiedzy (dzieci).

Dzieci z Glinika nagrodzone

Młodzi czytelnicy Filii nr 13 (Glinik Nowy) brali udział w czasie wakacji w I Regionalnym Konkursie Plastycznym „Kartka z wakacji”, organizowanym przez Biuro Poselskie Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i  senatora Wiesława Kiliana. Wpłynęło na niego 390 prac plastycznych z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego. Czytelnicy Biblioteki na Gliniku Nowym wysłali 10 prac, z czego 7 zostało zaprezentowanych na wystawie w OSK Podzamcze, a 4 wyróżnione. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 18 września br. w OSK. Natomiast 22 września pani poseł Mrzygłocka wraz z asystentką Anną Dżygałą-Wojciechowską spotkała się z uczestnikami konkursu z Glinika Nowego w Filii nr 13. Wręczyła nagrody dzieciom, które nie uczestniczyły w finałowej uroczystości i motywowała ich do rozwijania zdolności plastycznych oraz realizowania własnych marzeń.

Pasowanie na czytelnika w ZS-P nr 2

Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników – uroczystość zorganizowana przez Bibliotekę Szkolną ZSP nr 2 i Filię nr 13 na Gliniku Nowym – powiązane zostało z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci. W poniedziałek 3 kwietnia bibliotekarka z Filii nr 13 przeprowadziła zajęcia czytelnicze „W magicznym świecie baśni H.Ch. Andersena i innych autorów baśni”. Miały one rozbudzić zainteresowania czytelnicze dzieci i przygotować je do rozwiązania zagadek oraz zadań przygotowanych na uroczystość pasowania. W trakcie zajęć wykorzystano atrybuty bajkowych postaci, teksty baśni oraz ilustracje do najbardziej znanych utworów H.Ch. Andersena, Ch. Perraulta i braci Grimm. Pierwszoklasiści uczestniczyli w pierwszej lekcji bibliotecznej, a później utrwalali wiadomości dotyczące baśni i bajek dla dzieci z wychowawczynią. 5 kwietnia odbył się uroczysty apel, w którym wzięli udział również rodzice uczniów pierwszej klasy. Bibliotekarz- nauczyciel przygotowała prezentację popularyzującą idee głośnego czytania i wymieniła korzyści płynące z czytania. Koło Przyjaciół Biblioteki oprawiło artystycznie uroczystość. Pierwszoklasiści wyśmienicie rozwiązali wszystkie zagadki i śpiewająco odpowiedzieli na pytania, zostali więc pasowani na czytelnika. Bibliotekarz-nauczyciel wręczyła czytelnikom dyplomy z prośbami książki i ulotką zachęcającą rodziców do głośnego czytania swoim dzieciom. Bibliotekarka z Filii nr 13 obdarowała małych czytelników książeczką i zakładką do książki promującą Filię nr 13.

Świerszczykowe czytanie

Każdego 20 dnia miesiąca odbywają się spotkania Świerszczykowego Klubu Książkowego, podczas których głośno czytamy, rozmawiamy o poznanym tekście, rozwiązujemy krzyżówki i szarady z pisma „Świerszczyk” oraz wykonujemy różne prace plastyczne. Gramy też w Kwadratową Grę Powieściową zamieszczaną w tym dwutygodniku dla dzieci. 20 lutego br. czytaliśmy tekst Zofii Staneckiej pt. „Rudy” i Agnieszki Frączek „Kot z poziomek” ze zbioru „Cztery łapy i ogon”. Dzieci wykonały pastelami olejnymi zamieszczone poniżej portrety kotów.

Salonik literacki

12 października odbyło się kolejne spotkanie literackie zatytułowane „Jestem tym, co mnie otacza”, tak samo jak film E. Sitek o Marianie Jachimowiczu. Spotkanie było spacerem po starym grodzie , któremu towarzyszyła poezja M. Jachimowicza. Uczestniczki obejrzały prezentację „Szlakiem starego grodu” przygotowaną przez Sławę Janiszewską oraz rozmawiały o następujących tekstach poety: „Wałbrzych – Przedwiośnie”, „Wspomnienie o kustoszu” i „We mgle”. Przesłanie ostatniego wiersza – dobrze mieć drugiego człowieka obok siebie – stało się motywem przewodnim spotkania.

Głośne czytanie

29 września w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania odbyło się „literackie grzybobranie” przygotowane na podstawie utworów Jana Brzechwy, Marii Kownackiej i Adama Mickiewicza. Ogłoszono też konkurs plastyczny inspirowany tymi tekstami.

Poniżej nagrodzone prace dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Glinik Nowy.

Opowieści z czterech stron świata

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza przygotowano opowieść pt. „W kręgu powieści Henryka Sienkiewicza”. Wykorzystano ciekawsze fragmenty książek oraz zamieszczone w nich ilustracje. Poniżej prace plastyczne uczestników spotkania do powieści „Krzyżacy” oraz „W pustyni i w puszczy”.