nowości regionalne, dary – listopad 2016

legendy

Sala, Bartłomiej Grzegorz
Legendy zamków sudeckich / tekst Bartłomiej Grzegorz Sala ; il. Witold Vargas, Paweł Zych.
Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2016.
Legendarz
* Powieść polska
* Etnologia -Etnografia -Zwyczaje i obyczaje -Folklor

Bagsik, Bogusław
Ścigani : Piotr Pytlakowski rozmawia z szefami Art-B / Bogusław Bagsik, Andrzej Gąsiorowski.
Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2015.
* Prawo karne -Przestępstwa karne -Penologia -Kryminologia
* Zarządzanie biznesem -Organizacja przedsiębiorstwa -Organizacja i technika handlu

Bernig, Jörg
Ziemia niczyja, bezpański czas : opowieść sudecka / Jörg, Bernig ; przekł. Małgorzata Słabicka.
Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, cop. 2015.
* Powieść niemiecka

Bojko, Mieczysław.
Wspomnienia wytrawnego poszukiwacza skarbów i tajemnic. Cz. 1, Tajemnice i sekrety minionych lat / Mieczysław Bojko ; [fot. autora].
Bolków : Wydawnictwo Talpa, 2010.
* Geografia Polski
* Sztuka
* Biografie (wraz z genealogią i heraldyką)

Góry Sowie, Masyw Ślęży : wieże i punkty widokowe na dawnych pocztówkach i zdjęciach : historia słowem i obrazem pisana / pod red. Tomasza Przerwy i Jacka Grużlewskiego ; autorzy tekstów: Piotr Adamski [i in.].
Bielsko-Biała : Studio Ergiebe, 2016.
* Geografia Polski
* Turystyka -Turyzm

Jagiełło, Marzanna Jolanta.
Ogrody na Śląsku. T. 1, Od średniowiecza do XVII w. / Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
* Architektura terenów zielonych -Krajobraz naturalny i kszałtowany -Parki -Ogrody

Kaczyńska, Izabela.
Cystersi w Polsce / Izabela i Tomasz Kaczyńscy.
Warszawa : Sport i Turystyka – Muza, 2010.
* Chrześcijaństwo
* Kościół rzymskokatolicki
* Architektura

Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T. 1, Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych / pod red. Beaty Namyślak.
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2011.
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 19
* Gospodarka regionalna i terytorialna -Grunty i nieruchomości -Gospodarka mieszkaniowa
* Sytuacja gospodarcza -Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze -Ceny

Sipiński, Dominik.
Lotniska w Polsce / Dominik Sipiński, Paweł Cybulak, Karol Placha.
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016.
* Transport -Poczta (Organizacja i eksploatacja)

Wrzesiński, Szymon
Podziemne sekrety III Rzeszy w Sudetach Zachodnich : tajne fabryki, schrony, skrytki depozytowe / Szymon Wrzesiński, Krzysztof Urban.
Warszawa : Agencja Wydawnicza Cinderella Books Andrzej Zasieczny, 2015.
Tajemnice II Wojny Światowej
* Historia Polski. II wojna światowa 1939-1944/1945
* Sytuacja gospodarcza -Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze -Ceny
* Technika wojskowa
* Inżynieria lądowa