nowości regionalne, dary – październik 2016

siostry

Borkowy, Barbara.
Siostry : Daisy von Pless i Shelagh Westminster / [Barbara Borkowy ; red. Mateusz Mykytyszyn].
Wałbrzych : Fundacja Księżnej Daisy von Pless, 2016
* Historia Europy
* Polityka wewnętrzna
* Biografie (wraz z genealogią i heraldyką)

II Wałbrzyski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży / [skład Arkadiusz Łapka] ; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
Wałbrzych : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, 2016.
* Poezja polska
* Poezja, dramat
* Powieści dziecięce i młodzieżowe
* Łatwe opowiadania dla dzieci młodszych

Krombach, Mieczysław.
Kłodzko w fotografii / red. Mariusz Kraj, Eugeniusz Kaczmarek ; współpr. Mieczysław Krombach ; fot. Mieczysław Krombach, Eugeniusz Chmielowicz.
Kłodzko : Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej, 1979.
* Architektura

Łapka, Arkadiusz
Monografia kościoła i parafii św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu-Podgórzu 1887 – 2015 / Arkadiusz Łapka ; Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu-Podgórzu.
Wałbrzych : Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu, 2016.
* Kościół rzymskokatolicki
* Kościoły i wyznania chrześcijańskie
* Architektura

Michalkiewicz, Stanisław
Górnictwo węglowe w Zagłębiu Wałbrzyskim : do końca XVIII wieku / Stanisław Michalkiewicz.
Wałbrzych : Trybuna Wałbrzyska, 1956.
Biblioteka Wałbrzyska ; 5
* Górnictwo

Misiak, Władysław
Kulturowe aspekty stylu życia mieszkańców wsi Dolnego Śląska / Władysław Misiak. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Pracownia Badań Regionu.
Wrocław : Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1982.
* Etnologia -Etnografia -Zwyczaje i obyczaje -Folklor
* Socjologia

O Ziemie Zachodnie : (zbiór artykułów).
Warszawa [i in.] : Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, 1945.
Biblioteczka Peperowca
* Historia Polski. Okres od 1918 r.

Ogólna sytuacja gospodarcza miasta Wałbrzycha i projekt założeń rozwojowych na lata 1959-1965 : (materiały dla delegatów na Konferencję Miejską PZPR) / Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Miejski w Wałbrzychu.
Wałbrzych : Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Miejski, 1958
* Sytuacja gospodarcza -Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze -Ceny
* Gospodarka regionalna i terytorialna -Grunty i nieruchomości -Gospodarka mieszkaniowa

Pisarze Dolnego Śląska : informator / Związek Literatów Polskich. Oddział we Wrocławiu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.
Wyd. 2.
Wrocław : [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1966.
* Historia literatury polskiej
* Biografie (wraz z genealogią i heraldyką)
* Bibliografie

Pulinowa, Maria Zofia.
Ścieżka Skalnej Rzeźby w Górach Stołowych / Maria Z. Pulinowa.
Wyd. 2.
Kudowa Zdrój : Park Narodowy Gór Stołowych, 1995.
* Geologia i nauki pokrewne -Meteorologia -Hydrologia
* Geografia Polski

Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Wałbrzycha w okresie kadencji sejmu PRL i rad narodowych 1965-1968 / [zespół red. Jacek Kaleta, Krystyna Gronowska, Marceli Bełko ; w oprac. publikacji udział wzięli pracownicy Miejskiego Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu] ; Miejski Urząd Statystyczny w Wałbrzychu.
Wałbrzych : Miejski Urząd Statystyczny, 1969.
* Sytuacja gospodarcza -Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze -Ceny
* Socjologia

Seweryn, Tadeusz
Strój dolno-śląski : (Pogórze) / Tadeusz Seweryn ; [plansze barwne Jerzego Karolaka ; ukł. graf. H. Mortkowicz-Olczakowej].
Lublin : nakł. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 1950.
Atlas polskich strojów ludowych. Cz. 3, Śląsk ; z. 9
* Etnologia -Etnografia -Zwyczaje i obyczaje -Folklor

Staffa, Marek
Wędrówka przez Ziemię Kłodzką : Góry Stołowe – Góry Orlickie – Góry Bystrzyckie – Masyw nieżnika : przewodnik turystyczny / Marek Staffa.
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1982.
Wczasy Turystyczne w Górach
* Geografia Polski
* Turystyka -Turyzm
* Sport

Styś, Leszek.
Osadnictwo wojskowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 / Leszek Styś.
Wrocław : Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1978.
* Geografia ogólna -Geografia kompleksowa
* Nauka i sztuka wojenna -Siły zbrojne

Szyperski, Alfons
ABC zamku Książ : 80 wiadomości / Alfons Szyperski ; Wałbrzyskie Towarzystwo Kultury.
Wałbrzych : Wałbrzyskie Towarzystwo Kultury, [1977]
* Architektura

Szyperski, Alfons
Polskość Wałbrzycha i okolicy w świetle najstarszych nazw geograficznych / A. Szyperski.
Wałbrzych : Trybuna Wałbrzyska, 1956.
Biblioteka Wałbrzyska ; 1
* Język polski
* Języki naturalne

Szyperski, Alfons
Wałbrzyska kronika Polaków : lat 1807-1907 / [oprac. A. Szyperski] ; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu. Wydział Kultury.
Wałbrzych : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Wydział Kultury, 1962.
* Historia Polski
* Biografie (wraz z genealogią i heraldyką)

Szyperski, Alfons
Zamek Książ / A. Szyperski.
Wałbrzych : Trybuna Wałbrzyska, 1956.
Biblioteka Wałbrzyska ; 4
* Architektura

Szyperski, Alfons
Ziemia wałbrzyska w dawnych opisach polskich : wybór tekstów / oprac. A. Szyperski ; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu. Wydział Kultury.
Wałbrzych : [Miejska Rada Narodowa], 1965
* Geografia Polski
* Historia Polski
* Biografie (wraz z genealogią i heraldyką)

Twarogowa, Barbara.
Torfowiska w Sudetach i Karpatach Polskich / Babara Twarogowa.
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Kraj”, 1986
Biblioteczka Turysty Górskiego, 0860-2336 ; t. 12
* Geologia ogólna: fizyczna i dynamiczna

Tyszkiewicz, Lech.
Śląsk w monarchii wczesnopiastowskiej / Lech Tyszkiewicz.
Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ; Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1977.
* Historia Polski. Dynastia Piastów i Andegawenów (ok. 960-1386)

Wiktor, Zbigniew
Zarys dziejów Wierzchosławic do 1945 r. / Zbigniew Wiktor.
Wrocław : [nakł. aut.], 1995.
* Historia Polski

50 – lat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Rudzie 1946-1996 / [folder oprac. Aleksander Roś i Grzegorz Zieliński na podst. materiałów dostarczonych przez Jana Zielińskiego].
[Nowa Ruda : Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 1996?].
* Szkolnictwo zawodowe
* Górnictwo