nowości regionalne – lipiec 2016

album_kult

Nejranowska-Białka, Sandra.
Kultura Gór i Pogórza Kaczawskiego / [tekst Sandra Nejranowska-Białka].
Jelenia Góra : Wydawnictwo Turystyczne Plan, [2010].
* Geografia Polski
* Historia Polski
* Cywilizacja -Kultura -Postęp

Dolnośląski Czerwony Krzyż w latach 1945-2015 / oprac. Małgorzata Friedel ; Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wrocław : Polski Czerwony Krzyż. Dolnośląski Oddział Okręgowy, 2015.
* Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

Engel, Eugeniusz.
Moje wspomnienia z okresu tworzenia „strażackich ustaw” z lat 1990-1992 / Eugeniusz Engel ; [oprac. red. Roman Świst].
Wrocław : Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, [2014?]
* Administracja publiczna
* Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
* Biografie (wraz z genealogią i heraldyką)

Freiberg : Eine Region erleben = discover a region = odkrycie regionu / [Bildredaktion Gunther Galinsky ; Texte Annett Schrenk und Katharina Wegelt ; Chronik Ines Lorenz ; šbersetz. englisch Sylva-Mich‚le Sternkopf, polnisch Ulrike Bischof, Ramon ! Golesz] ; Freiberger Fotofreunde, Kontakt Kultur gGmbH Kreis Freiberg, Stadtverwaltung Freiberg.
Freiberg : Freiberger Fotofreunde, cop. 2007.
* Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego
* Architektura

Grabowski, Janusz.
Krzyże i kapliczki pokutne na Ziemi Kłodzkiej / [tekst Janusz Grabowski ; zdj. Wiesław Strykowski] ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Kłodzki Klub Krajoznawczy w Kłodzku, Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Wałbrzychu.
Kłodzko : [b.w.], 1988
* Architektura

Grof, Vlastimil.
Śladami wojny 1866 roku pod Trutnovem / [aut. Vlastimil Grof, Miroslav Kejzlar ; tł. Izabela Pacanova].
Trutnov : Urząd Miasta, cop. 2012.
* Historia poszczególnych krajów (średniowieczna i nowożytna)
* Nauka i sztuka wojenna -Siły zbrojne

Höntsch, Ursula
My, dzieci przesiedleńców / Ursula Höntsch ; przeł. Halina Białek ; wiersze tł. Wojciech Grzelak.
Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1993.
* Powieść niemiecka
* Biografie (wraz z genealogią i heraldyką)

Just, Antonin
Trutnov znamy neznamy : [historicky mistopis mesta slovem i obrazem / napsal] Antonin Just, [reprodukcemi fotografii vybavil] Karel Hybner ; [preklady do nemeck‚ho jazyka Vera Kopecka] ; Mestsky urad v Trutnove.
Rychnov nad Kneznou : Nakladetelstvi Archa 90 ; Trutnov : Nakaldatelstvi a Reklamni Agentura Willcap, 1991.
* Historia poszczególnych krajów (średniowieczna i nowożytna)

Krajoznawczy informator rajdowy : Szczawno-Zdrój, 28-30 sierpień 2008 r. / red. Zofia Sikora, Halina Jasionowska ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych.
Wałbrzych : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych, 2008.
* Geografia Polski
* Krajoznawstwo
* Organizacje -Stowarzyszenia -Wystawy -Muzea

Miasto słodkie jak miód : wybór wierszy i fotografii na 750-lecie Dzierżoniowa / [aut. Edward Berbeć i in.].
Dzierżoniów : Studio Edytor Drukarnia-Wydawnictwo : Urząd Miasta, 2008.
* Poezja polska
* Architektura

Mizia, Stefan.
Historia Śląska : popularny zarys dziejów / Stefan Mizia.
Wyd. 3 popr.
Wrocław : Wydawnictwo Rzeka, 2000.
* Historia Polski

Najlepsze z Dolnego Śląska = All the best in Lower Silesia / [publikacja powstała z inicjatywy i pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kooper. z Biurem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ; tł. L. Tate].
Bydgoszcz : Wydawnictwo Unitex, cop. 2001.
* Geografia Polski

Putovani krajem mezi Novou Pakou a Pieszycemi = Wędrówki po terenach pomiędzy Novą Paką a Pieszycami / [zdj. Nova Paka Bohuslav Benc, Pieszyce Emilian Pałyga i in.].
Nova Paka: Mesto Nova Paka, 2012.
* Architektura
* Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego
* Geografia Polski

Skopec, Frantisek
Hradec Kralov‚ : szlakiem staromiejskich bram / Frantisek Skopec, Hedvika Cenkova [tekst] ; Rudolf Malec [rys.] ; Zdenek Doubek [tekst ; przekł. Krzysztof Karwowski ; rys. Adolf Dole zal].
Hradec Kralov‚ : RNDr. F. Skopec, CSc.- Nucleus HK, 2007.
* Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego

Turystyka w obiektach poprzemysłowych : koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce / Polska Organizacja Turystyczna.
Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2004.
Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej
* Sytuacja gospodarcza -Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze -Ceny
* Turystyka -Turyzm
* Przemysł
* Architektura

Unterirdische touristische Routen der Mittel-und Ostsudeten / [projekt, fot. Studio Fotografii i Wydawnictw Reklamowych Mirwal-Art].
Wałbrzych : Studio Fotografii i Wydawnictw Reklamowych Mirwal-Art, 1998.
* Geografia Polski
* Geologia ogólna: fizyczna i dynamiczna
* Inżynieria lądowa
* Technika wojskowa
* Architektura


60 lat Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1951-2011
/ [red. Zofia Sikora ; zespół aut. Kalicki Tadeusz i in. ; zdj. Sikora Zofia i in.] ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
Wałbrzych : Drukarnia Poldruk Józef Grzywa, Marek Kawka, 2011
* Krajoznawstwo
* Organizacje -Stowarzyszenia -Wystawy -Muzea