Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu

STATUT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu (KRS: 0000323007) przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” rozpoczęło działalność 1 marca 2009 r. Kontynuuje ono tradycję i pracę funkcjonującego wcześniej przy Bibliotece Koła Przyjaciół Biblioteki. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa oraz wspieranie wszelkich działań Biblioteki, zmierzających do doskonalenia usług na rzecz społeczności Wałbrzycha. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami polega m.in. na zbiórce pieniędzy od czytelników. Zgromadzone środki przeznaczane są na zakup nowości wydawniczych. Listę zakupionych woluminów uzupełniają również tytuły zgłoszone przez czytelników. Stowarzyszenie ma również doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na realizację programów promujących literaturę i czytelnictwo:

28.06-03.06.2011 projekt „Piętnasta Panorama Wydawców” wraz z Biblioteką pod Atlantami.

11.04-30.12.2011 projekt „Czytamy, by odkryć kim jesteśmy” jako partner Biblioteki pod Atlantami
Informacje o programie

11.04-25.11.2011 projekt „Zasłuchaj się w książce” jako partner Biblioteki pod Atlantami
Informacje o programie

15.04-30.11.2012 projekt „Biblioteka pełna muzyki” wraz z Biblioteką pod Atlantami
Informacje o programie

17.09-15.11.2012 projekt „Szoruj język” jako partner Biblioteki pod Atlantami
Informacje o programie

20.04-20.12.2013 projekt „Literackie Inspiracje” wraz z Biblioteką pod Atlantami”

1.04-31.12.2014 projekt „Książka — inspiracja, fascynacja, radość!” wraz z Biblioteką pod Atlantami
Informacje o programie

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać wszyscy dorośli czytelnicy biblioteki. Spośród nich wybierany jest Zarząd. Poprzez aktywność swoich przedstawicieli, czytelnikom łatwiej jest precyzować oczekiwania wobec Biblioteki oraz uczestniczyć w jej działalności, dlatego pracownicy tej instytucji zachęcają użytkowników do zasilania szeregów Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.

W 2011 r. „Piętnasta Panorama Wydawców” – impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym w której uczestniczyli zaproszeni wydawcy z całej Polski. Było to ważne wydarzenie kulturalne, a także miejsce wymiany doświadczeń, spotkań z wydawcami oraz z autorami ulubionych książek. W samych spotkaniach autorskich uczestniczyło 155 osób, ale odwiedzających stoiska wydawców było znacznie więcej.

W 2012 r. „Biblioteka pełna muzyki” – program edukacji kulturalnej i artystycznej, którego głównym celem było rozwijanie zainteresowań muzycznych i literackich wśród dzieci i młodzieży miasta Wałbrzycha. W całym projekcie uczestniczyło około 1060 osób.

W 2013 r. „Literackie Inspiracje” – cykl spotkań literackich i imprez kulturalno-artystycznych adresowanych do szerokiego grona odbiorców z miasta Wałbrzycha i okolic, w tym dzieci i młodzieży. W sumie w całym projekcie uczestniczyło ok. 675 osób.

W 2014 r. „Książka – fascynacja, inspiracja, radość!” – program cyklicznych wydarzeń kulturalnych obejmujący spotkania literackie i imprezy kulturalne, którego głównym celem było rozwijanie zainteresowań literackich i kulturowych oraz popularyzowanie historii naszego regionu. Łącznie zorganizowano 40 spotkań, w których udział wzięło ok. 980 osób.