Warsztaty pisania baśni

Kolejnym punktem realizowanym przez Filię nr 3 w ramach projektu O(D)CZARUJMY ZAKLĘTE MIEJSCA było zorganizowanie warsztatów pisania baśni połączonym ze spotkaniem z autorem publikacji baśni lub legend o naszym mieście, zatytułowanym „Wałbrzyscy seniorzy opowiadają dzieciom legendy”. Na spotkanie przybyła Elżbieta Kwiatkowska–Wyrwisz, która świetnie wywiązała się z tego zadania, omawiając historię lwów na wałbrzyskich zabytkach i tworząc wraz z dziećmi nową baśń o Starym Zdroju.