Akcja czytelnicza „Czytelniczy alfabet” w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi”

      W dniu 7.06.2019 o godz. 10.00 na wałbrzyskim rynku odbyła się akcja czytelnicza pod hasłem „Czytelniczy alfabet” w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi”. Ma on w założeniu promować czytelnictwo wśród dzieci. Projekt, uwzględniając możliwości i potrzeby odbiorców, ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci poprzez kontakt z wartościową literaturą.
      Wszyscy uczestnicy wspólnie, najpierw na rynku, a następnie w Atrium „Biblioteki pod Atlantami” czytali wiersz J. Tuwima pt. „Abecadło”. Dzieci prezentowały przygotowane przez siebie transparenty z literami alfabetu i skojarzeniami z czytaniem książek. Na zakończenie każdy uczestnik kolorowej parady otrzymał zakładkę do książki. W akcji udział wzięło 139 uczniów klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu.