Kategorie
wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją wspomnieniowej publikacji „Józef Wiłkomirski pozostaje wśród nas”, w której znane osoby wspominają swoje spotkania z Maestro.

Z elektroniczną wersją książki zapoznać się można również na stronie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej:

„Józef Wiłkomirski pozostaje wśród nas”

Z historią życia Józefa Wiłkomirskiego zapoznać można się w poniższych publikacjach. Wydawcą Jego trzytomowej autobiografii jest Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej w Wałbrzychu.

Kategorie
wydarzenia

Wałbrzyski Telefon Senioralny

Kategorie
wydarzenia

Informacja o zasadach
korzystania

W związku z nasilającą się sytuacją epidemiczną, mając na uwagę troskę o zdrowie naszych Użytkowników i Pracowników, Biblioteka pod Atlantami wprowadza od 26 października następujące obostrzenia:
– brak wolnego dostępu do zbiorów,
– krótkie, kilkuminutowe przerwy na dezynfekcję działów udostępniania,
– działy udostępniania będą nieczynne w soboty,
– Czytelnia i Dział Regionalny realizuje tylko wypożyczenia krótkoterminowe (szczegóły poniżej).
W miarę zmieniania się sytuacji epidemicznej będziemy informowali o kolejnych zmianach. Zasady sanitarne obowiązujące w Bibliotece pod Atlantami opisane są na poniższej grafice.

W Czytelni i Pracowni Regionalnej możliwe jest tylko wypożyczanie krótkoterminowe, na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. Preferujemy wcześniejsze zamówienia telefonicznie pod nr 74 64 83 717 lub mailowo in@atlanty.pl.
Przypominamy, że katalog zbiorów i bibliografia regionalna są dostępne na stronie biblioteki http://katalog.atlanty.pl/.
Brak możliwości korzystania ze zbiorów na miejscu oraz brak dostępu do komputerów, drukarki i ksero.

NADAL ZAMKNIĘTE pozostają wszystkie czytelnie czasopism (zarówno w bibliotece głównej, jak i  filiach bibliotecznych). W Czytelni Naukowej istnieje możliwość zamówienia skanu wybranych artykułów z czasopism bieżących i archiwalnych.

POLECAMY DARMOWE ZASOBY CYFROWE:

• Academica – bezpłatny dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (wyłącznie w Czytelni Naukowej)
• Polona – bezpłatny dostęp do cyfrowej Biblioteki Narodowej polona.pl i jej ponad
3 mln publikacji (o każdej porze 24/7).

• PRASA, w tym REGIONALNA:
DB 2010

30 minut

WieszCo

Wiadomości Wałbrzyskie

e-kiosk.pl

publio.pl

Informacje na temat zachowania bezpieczeństwa podczas imprez orgaizowanych przez Bibliotekę pod Atlantami
Kategorie
wydarzenia

Jak zapisać się do biblioteki?

1. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, a po zapoznaniu się z Regulaminem, wypełnić deklarację czytelniczą (zobowiązanie) i podpisać ją.
2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:
a) zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu korzystania z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”,
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce publicznej i Ustawy o ochronie danych osobowych,
c) przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
3. Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego w jego imieniu deklarację czytelniczą (zobowiązanie), jednocześnie przejmując odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
4. Przy zapisie do wybranych działów/filii bibliotecznych (Załącznik nr 3) Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, która uprawnia go do korzystania z ich zbiorów.
wróć do listy pytań