Bliżej Jachimowicza

Informujemy, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Bliżej Jachimowicza”, polegającego na przygotowaniu i udostępnieniu opisu kolekcji zgromadzonej w Pokoju Poety w formie audiodeskrypcji.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym, niwelowanie barier w dostępie do kultury oraz stworzenie warunków sprzyjającym integracji społecznej.

Dalszymi działaniami w ramach projektu będą spotkania przybliżające postać i twórczość Mariana Jachimowicza, na które zaprosimy osoby z dysfunkcją wzroku i pełnosprawne. Dodatkowo planuje się umieszczenie pełnej audiodeskrypcji na stronie internetowej Biblioteki.

Opis działań związanych z realizację projektu dostępny jest pod adresem: Rok Mariana Jachimowicza

mkidn_01_cmyk

Struktura360-KulturaDostepna-lifting-LOGO-kolor

Skip to content