Kategorie
wydarzenia

Modernizacja Fili nr 1 Nowe Miasto

Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej możemy zrealizować projekt:
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0001/19).

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (schemat B).

Projekt komplementarny stanowi element kompleksowego programu rozwoju oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu.

Główny cel projektu:
„Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.”

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Znajdujący się na parterze lokal zostanie gruntownie przebudowany, by możliwe było przeniesienie do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci. Powstanie sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace obejmą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony zostanie nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona zostanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24m2. Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne.

Termin realizacji:
14.05.2019 – 28.02.2021

Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53PLN; Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 008 758,35 PLN

Kategorie
wydarzenia

27 stycznia, godz. 16.00 Czytelnia Czasopism, Śródmieście

Wokół literatury i filmu. Prezentacja „Człowiek jest kłębowiskiem sprzeczności – Leopold Tyrmand” i projekcja filmu „Jutro premiera” z udziałem pisarza.

Kategorie
wydarzenia

Informacja o przerwie

Informujemy o czasowej przerwie w działalności następujących filii:

– 30 grudnia Filia nr 5 w Sobięcinie będzie czynna w godzinach 10.00-12.15 i 15.00 – 17.00.
– w dniach 24-31 grudnia Filia nr 6 na Białym Kamieniu.
Za utrudnienia przepraszamy.