Co zrobić w przypadku zgubienia książki lub zbiorów multimedialnych?

Czytelnik może za zgodą kierownika filii lub działu odkupić zgubioną (lub zniszczoną) książkę czy inne wydawnictwo multimedialne, zapłacić za nie bądź dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.

wróć do listy pytań