Czy korzystanie ze zbiorów jest płatne?

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem opłat za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, za wypożyczenia międzybiblioteczne, kary z tytułu przetrzymywania zbiorów oraz wpłaty z tytułu zniszczenia lub zagubienia zbiorów.

wróć do listy pytań