Czytać można wszędzie – czytanie legend wałbrzyskich

Filia 3 na Starym Zdroju w czasie wakacji nadal realizowała projekt „ O(D)CZARUJMY ZAKLĘTE MIEJSCA”. Tym razem zajęcia nosiły nazwę „ Czytać można wszędzie – akcja czytania legend wałbrzyskich”. Biblioteka zorganizowała trzy spotkania na świeżym powietrzu. W ostatnich zajęciach oprócz bibliotekarzy uczestniczyli także pracownicy MOPS.