Ferie 2019

Ferie zimowe pn. „Ferie pełne tajemnic” w Dziale Dziecięco – Młodzieżowym, Rynek 9

W dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00 Dział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” zorganizował zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych. Odbywały się one pod hasłem „Ferie pełne tajemnic”. Oferta zawierała zajęcia literackie, edukacyjne, gry i zabawy ruchowe oraz projekcję filmu.

W pierwszym tygodniu ferii przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych pn. „Tajemnice kodowania”, w tym: „Kodowanie na dywanie” – zabawa z matą do kodowania. Dzieci odkodowywały za pomocą współrzędnych i kolorowych karteczek obrazki na macie, wyszukiwały błędy w kodzie na trasie robota i same tworzyły dla niego trasę. „Kodowanie na kubeczkach” – tworzenie kodów. Uczestnicy odczytywali kody zakodowane kolorowymi karteczkami na macie. Następnie tworzyli własny język kodowania, który wykorzystali do kodowania kubeczków. Programowali „żywego” robota i grali w „kubeczkową przesuwankę”. „Kodowanie na papierze” – odkodowywanie haseł, obrazków i grafik. Uczestnicy tworzyli instrukcję składania papierowych samolotów, kodowali obrazki na kartkach papieru wykorzystując współrzędne. Dzieci kolorowały obrazki, które po zeskanowaniu przez smartfon ze specjalną aplikacją ożywały. Odbył się również turniej gier planszowych opartych na kodowaniu. Obejrzały film pt. „Sekret rodziny Van Broms” – mogły się dowiedzieć, jakie sekrety może skrywać szkatuła schowana przed ponad dwustu laty w tajemniczej krypcie. Tajemnicę rozwiązali Lasse i Maja, najsłynniejsi detektywi w całym Valleby.

W drugim tygodniu ferii odbywały się zajęcia edukacyjne i literackie. Dzieciom zostało przybliżone pojęcie drzewa genealogicznego. Po zaprezentowaniu książki Piotra Sochy „Drzewa” uczestnicy zajęć tworzyli papierowe ptaki, które następnie umieszczono na drzewku znajdującym się w Dziale Dziecięcym. Uczestnicy zajęć wykonywali ekologiczne karmniki dla ptaków. Dzieci bawiły się w „poszukiwanie pisklaka”, rywalizowały ze sobą w trakcie gier i zabaw ruchowych. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzono zajęcia edukacyjne pn.„Internet bez hejtu”. W trakcie zajęć literackich poznawały, jak ciekawa może być historia ich rodzin i jakie tajemnice może skrywać. Tworzyły drzewa genealogiczne własnej rodziny przy wykorzystaniu „drzewka pamięci” i w oparciu o książkę Katherine Applegate pt. „Drzewo życzeń”. Rozmawiały również na temat historii Polski i odzyskania niepodległości. Tworzyły własne drzewo historii. Dział Dziecięcy odwiedziły także Panie ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Przestrzegały dzieci przed chorobami zakaźnymi, informując, jak się skutecznie przed nimi ustrzec. Na zakończenie ferii dzieci otrzymały drobne upominki.

W zajęciach w ramach ferii zimowych uczestniczyło łącznie 243 osoby.

Skip to content