Ferie w DDM

W dniach 10-21 lutego 2020 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–13.00 Dział Dziecięco-Młodzieżowy zorganizował zajęcia dla dzieci pod hasłem „Ferie EKOlogiczne”. Oferta zawierała zajęcia literackie, edukacyjne, gry i zabawy z użyciem materiałów z  recyklingu oraz projekcję bajek o tematyce ekologicznej.

W pierwszym tygodniu ferii od 10 do 14.02.2020 odbywały się zajęcia literackie na bazie książek o  tematyce ekologicznej, m.in. „Basia i śmieci” Z. Staneckiej, jak również warsztaty ekologiczne. Dzieci dowiedziały się m.in. czym jest ekologia, jak ludzie zanieczyszczają środowisko, jak nasze działania wpływają na przyrodę, co możemy zrobić, żeby zmienić nasze nawyki. Rozwiązywały zagadki na temat segregacji śmieci. W  trakcie warsztatów wykonywały prace plastyczne wykorzystując te materiały, które na co dzień uważamy za nieprzydatne – np. korki od butelek. Dzieci obejrzały również bajkę pt. „Wall.e”, w  której poruszono kwestie zagrożenia katastrofą ekologiczną. Spędziły czas na grach i  zabawach logicznych. Podczas zajęć przekonały się, że „śmieci” mogą dostać drugie życie. Tworzyły własne zabawki z  materiałów z recyklingu.

W drugim tygodniu ferii od 17 do 21.02.2020 odbywały się m.in. zajęcia w oparciu o książkę E. Dudziak „Draka Ekonieboraka”. Dzieci wykonały plakaty promujące ekologiczny tryb życia z  zasadami, jak być EKO. Rozmawiały o konieczności segregacji śmieci, co zrobić ze starymi okularami, zużytymi bateriami oraz rozwiązywały krzyżówki ekologiczne. Czytając fragmenty książki P. Sochy pt. „Pszczoły” poznały wiele ciekawostek na temat zachowania pszczół i  sposobu ich komunikacji. Na warsztatach wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem elektrośmieci. Obejrzały ciekawy „Film o pszczołach ”. Spędziły również czas na grach, „pszczelich” krzyżówkach i  łamigłówkach. Dzieci stworzyły m.in. plansze do znanych gier, takich jak kółko i krzyżyk, memory, ringo, ekologicznych piłkarzyków oraz grę planszową o segregacji śmieci.

W zajęciach zorganizowanych przez Dział Dziecięco-Młodzieżowy w ramach ferii zimowych wzięło udział 284 uczestników, w tym dzieci ze Szkoły „Eureka” oraz z Placówki Wsparcia Dziennego „Śródmieście”.