Festyn na Starym Zdroju

Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha Anatol Szpur, jak co roku zaprosił wszystkich mieszkańców Starego Zdroju na rodzinny festyn, którego celem była integracja mieszkańców tej dzielnicy. Festyn zorganizowano w ramach projektu „Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze rewitalizacji Stary Zdrój”. Wśród atrakcji na festynie znalazły się: dmuchane zabawki dla najmłodszych, ognisko z kiełbaskami, występy taneczne Zespołu Romskiego, wybory Miss i Mistera dzielnicy Stary Zdrój, quiz rodzinny o historii Starego Zdroju i rodzinne liczne konkursy. Oczywiście nie mogło brakować tak ważnej instytucji jak biblioteka. Pracownice Filii nr 3 wspierały radnego książką, głośnym czytaniem i konkursem plastycznym pt. „ Malowanie- czarowanie”, nagradzając milusińskich drobnymi nagrodami.