Informacja

Szanowni Użytkownicy,
w linku podajemy do wiadomości Uchwałę zamiarową likwidacji Filii nr 2 na Podgórzu.