Edukacja integracyjna

Oddział Zbiorów dla Niewidomych zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia:

  „Książka mówiona, dotykana i czytana – edukacja integracyjna”. W trakcie spotkań dzieci poznają specyfikę pracy działu udostępniającego książkę mówioną, niekonwencjonalne sposoby komunikowania się, znaczenie pojęć: książka w czarnodruku, książka w brajlu, książka mówiona, książka zabawka.

  Kontakt: niewidomi@atlanty.pl lub tel. 74 6483738.

Filia nr 7 z oddz. dziec. (Piaskowa Góra) organizuje następujące spotkania:

  „Kobiety w literaturze”
  Cykl spotkań przeznaczonych dla osób z Dziennego Ośrodka Psychiatrycznego w Wałbrzychu. Spotkania w formie prelekcji oraz dyskusji, popularyzujące wiedzę o literaturze.

  „Cały świat zamknięty w książce”
  Cykl spotkań dla osób dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu.

  „Bohaterowie naszych książek”
  Cykl spotkań dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 .
  Zajęcia są przeprowadzane w formie pogadanek, zajęć plastycznych i zabawy.

  Kontakt: filia7@atlanty.pl lub tel. 74 6648772.

Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzmacze) organizuje następujące spotkania:

  „Bajki bez barier” – cykliczne zajęcia integracyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych opartych na serii książek pod tym samym hasłem.

  „Podróże małe i duże po literaturze” – spotkanie skierowanie do uczniów Publicznej Szkoły podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu. Zajęcia oparte na nowościach literackich dla dzieci i młodzieży mają charakter socjoterapeutyczny.

  Cykliczne zajęcia socjoterapeutyczne z osobami dorosłymi.