Jak korzystać z Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism?


1. Korzystanie z Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism jest ogólnodostępne i bezpłatne.
2. Przed skorzystaniem z czytelni należy:

  a) pozostawić w szatni okrycia wierzchnie,
  b) przedstawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument tożsamości lub kartę biblioteczną,
  c) wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3. Podczas korzystania z czytelni obowiązuje:

  a) zachowanie ciszy,
  b) zakaz rozmów przez telefon,
  c) zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

wróć do listy pytań