Jak korzystać z komputera i internetu?


1. Użytkownik może skorzystać z komputera w działach lub filiach posiadających stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

2. Korzystanie z komputera jest ogólnodostępne i bezpłatne; służy do zaspokajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

3. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

4. Czas korzystania z Internetu jest ograniczony do 1 godziny. Może jednak zostać przedłużony wyłącznie za zgodą bibliotekarza do 2 godzin, jeżeli nie zgłosili się kolejni Użytkownicy.

5. Przed skorzystaniem z komputera należy:

  a) pozostawić w szatni okrycia wierzchnie,
  b) zapoznać się z Regulaminem korzystania z komputera,
  c) okazać dowód tożsamości.
  d) wpisać się na listę odwiedzin.

6. Podczas korzystania z komputera obowiązuje:

  a) zachowanie ciszy,
  b) zakaz rozmów przez telefon,
  c) zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

7. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, a także, gdy wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione w regulaminie.

wróć do listy pytań