Jak zapisać się do biblioteki?

1. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, a po zapoznaniu się z Regulaminem, wypełnić deklarację czytelniczą (zobowiązanie) i podpisać ją.

2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:

    a) zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu korzystania z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”,
    b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce publicznej i Ustawy o ochronie danych osobowych,
    c) przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

3. Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego w jego imieniu deklarację czytelniczą (zobowiązanie), jednocześnie przejmując odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

4. Przy zapisie do wybranych działów/filii bibliotecznych (Załącznik nr 3) Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, która uprawnia go do korzystania z ich zbiorów.

wróć do listy pytań