Jakie są konsekwencje nieoddania książek lub zbiorów multimedialnych w terminie?


1. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad wyznaczony termin Biblioteka pobiera następujące opłaty:

    a) za przetrzymanie książek, audiobooków, kaset magnetofonowych, płyt analogowych oraz płyt CD do nauki języków obcych – 0,20 zł od jednego egzemplarza i za każdy dzień po terminie zwrotu,

    b) za przetrzymanie płyt CD i DVD, DVD Blu-ray – 1 zł od jednego egzemplarza i za każdy dzień po terminie zwrotu,

    c) koszty pisemnego monitu – 5 zł

2. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Użytkownika jest zablokowane we wszystkich działach i filiach bibliotecznych.

wróć do listy pytań