Jest taka historia…

W dniu 30. 05.2019r w Dziale Dziecięco – Młodzieżowym odbyły się zajęcia literackie pn. „Jest taka historia…”. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu „Duże sprawy małych ludzi”. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały fragmentów książki Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia – opowieść o Januszu Korczaku.”
Na początku zajęć dzieci zostały poproszone o ułożenie 4 obrazków z puzzli, dzięki którym uzyskały podpowiedzi o jakiej postaci będą przeprowadzane zajęcia. Uczestnicy poznali bliżej postać J. Korczaka, sylwetkę osoby, która odegrała dużą rolę w walce o prawa dzieci i pragnącej ich równouprawnienia. Po wysłuchaniu fragmentów książki, uczestnicy omówili m.in.: atmosferę i zwyczaje panujące w Domu Sierot prowadzonym przez J. Korczaka. Podczas zajęć, dzieci odgrywały pantomimiczne scenki na wylosowany przez siebie temat związany z obowiązkami, które pełniły dzieci w Domu Dziecka. Dyskutowano na temat zwyczajów panujących w ich domach, wspólnie sporządzono ich listę. Dzieci mówiły jakie zasady opierające się na koleżeństwie i pomocy chcieliby wprowadzić w swoim najbliższym otoczeniu – podwórku, szkole, klasie, domu. Uczestnicy próbowali ustalić czy wartości przekazywane przez Korczaka są nadal aktualne i ważne w ich odczuciu. Zilustrowały także wymyślone przez siebie święto, ważne domowe dni, które chciały by wprowadzić m.in.: dzień leniucha, dzień jazdy na deskorolce, dzień jedzenia czekolady.
Dzieci wyniosły z zajęć przekonanie, że każdy mały jest wielki i ważny i należy się mu uwaga i szacunek – bo cytując książkę : „Pan doktor uważał dzieciństwo za bardzo ważną, chyba najważniejszą część całego życia (…)”. W zajęciach udział wzięło 18 uczniów z kl. II i III z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28.