Książka — inspiracja, fascynacja, radość!

„Książka – inspiracja, fascynacja, radość!” to wspólny projekt Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu oraz PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” dofinansowany ze środków Gminy Wałbrzych, realizowany od kwietnia do grudnia 2014 r. Program obejmował szereg cyklicznych wydarzeń kulturalnych adresowanych do szerokiego grona odbiorców z Wałbrzycha i okolic, w tym również do dzieci i młodzieży.

Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań literackich i kulturowych oraz popularyzowanie historii naszego regionu. Wszystkie działania poszerzyły i uatrakcyjniły ofertę kulturalną miasta. Prowadzone w ramach projektu spotkania miały także na celu integrację środowiska lokalnego, budowanie więzi międzypokoleniowej, a przede wszystkim zacieśnianie relacji pomiędzy czytelnikiem a biblioteką. W projekcie aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Wałbrzycha oraz inne osoby ze środowiska lokalnego. Poszerzyli oni swoją wiedzę dotyczącą historii i kultury naszego miasta. Spotkania literackie dały możliwość obcowania z literaturą oraz były okazją do zapoznania się z nowościami rynku wydawniczego. Udział w „Spotkaniach przy Książce” umożliwił zdobycie wiedzy o najważniejszych postaciach i wydarzeniach ze świata literatury. „Spotkania z poezją w bibliotece” miały na celu zwiększenie zainteresowania tą formą twórczości oraz zaspokojenie potrzeb estetycznych odbiorców. Część z tych spotkań prowadzona była przez czytelników Biblioteki pod Atlantami, dzięki czemu mogli się oni podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami, a tym samym włączyć w aktywną działalność na rzecz biblioteki.

Zorganizowane spotkania autorskie cieszyły się dużą popularnością i umożliwiły uczestnikom bezpośredni kontakt z zaproszonymi pisarzami. Mieliśmy przyjemność gościć Marię Czubaszek, Iwonę Czech, Romualda Owczarka, Łukasza Kazka i Tomasza Chyzińskiego.
W sumie zorganizowano 40 różnego rodzaju zajęć, w których udział wzięło ok. 980 osób.

Październik — spotkanie z Marią Czubaszek

Październik — spotkanie z Iwoną Czech

Listopad — spotkanie z Romualdem Owczarkiem

Listopad — spotkanie z Łukaszem Kazkiem

Grudzień — spotkanie z Tomaszem Chyzińskim

Spotkania przy książce:
spotkanie poświęcone K.I. Gałczyńskiemu
spotkanie poświęcone Z. Beksińskiemu

Skip to content