O(d)czarujmy zaklęte miejsca

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma za zadanie wzmocnienie kulturotwórczej funkcji wałbrzyskiej biblioteki, a głównie jej filii bibliotecznych, działających w większości w zdegradowanych środowiskach tzw. „starych” dzielnic miasta. Tematem przewodnim zadania będzie lokalna historia miejsc, której sami mieszkańcy często nie znają. Projekt ma ODCZAROWAĆ zaniedbane dzielnice miasta i pokazać je jako miejsca ciekawe, pełne historii. Ma także OCZAROWAĆ zasobami biblioteki, dzięki którym mieszkańcy mogą znaleźć nie tylko informacje o swoim miejscu zamieszkania, ale także korzystać z nich podczas nauki i w czasie wolnym. Wiele działań czytelniczych i edukacyjnych zaplanowano w takich punktach, jak place zabaw czy podwórka. Wspólnie z mieszkańcami chcemy poznawać lokalne legendy, historie zabytków, miejsc i ludzi tu mieszkających. Chcemy zachęcić ich także do podzielenia się własnymi wspomnieniami, wpisanymi w wałbrzyską historię. Będzie temu służyć przestrzeń biblioteki jako miejsca, w którym każdy może opowiedzieć własną historię.

Projekt zakłada realizację między innymi:
• WARSZTATY pisania baśni na bazie książki „Baśniowy Wałbrzych”.
• MALOWANIE- CZAROWANIE – zabawy plastyczne dla najmłodszych w plenerze.
• SPACER RODZINNY – plenerowa impreza przybliżająca historię dzielnicy.
• CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE – akcja czytania legend wałbrzyskich.
• 100 LAT TEMU – warsztaty historyczne/ zajęcia multimedialne dla młodzieży.
• ZOBACZ GDZIE MIESZKAM – konkurs dla starszej młodzieży.
• TWORZYMY HISTORIĘ TEGO MIEJSCA” – spotkania integracyjne.
• QUESTY, czyli wakacyjne zwiedzanie okolicy z zagadkami.

W dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców pomogą nam nasi partnerzy, tj. organizacje z dużym doświadczeniem w pracy ze środowiskiem trudnym i zdegradowanym, a także z osobami wykluczonymi: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja „Czemu Nie” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.

Projekt będzie realizowany w terminie od 6 marca do 31 grudnia 2017 r.

mkidn_01_cmyk

Zakończenie projektu „O(d)czarujmy zaklęte miejsca”

29 listopada, w Czytelni Czasopism, podsumowaliśmy dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „O(d)czarujmy zaklęte miejsca”.

Wicedyrektor Biblioteki pod Atlantami Arleta Wojciechowska przedstawiła działania, jakie zostały przeprowadzone w ramach projektu. Przedstawiła również dane statystyczne dotyczące ilości przeprowadzonych wydarzeń oraz liczbę biorących w nich udział uczestników. Na zakończenie nagrodzono zwycięzców konkursu filmowego „Zobacz, gdzie mieszkam” oraz zaprezentowano nagrodzone filmy. Poniżej prezentujemy nagrodzoną pracę autorstwa Dawida Kowalczyka.
Wałbrzych

Świętowanie na Starym Zdroju

30 września w bibliotece na Starym Zdroju odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców naszej dzielnicy połączone z pokazem multimedialnym na temat 660 rocznicy powstania Wsi Stary Zdrój. Dodatkowym punktem było ukazanie naszej społeczności lokalnej hobby naszych czytelników wśród, których zaprezentowano: obrazy, trofea górnicze, puchary i dyplomy sportowców, stare zdjęcia, a wszystko to z  prywatnych zbiorów mieszkańców naszej dzielnicy. Ponadto zaprezentowano mini wystawkę w oparciu o zbiory z Pracowni Regionalnej i prywatnej kolekcji przedmiotów produkowanych na tej dzielnicy np. porcelana Wałbrzych, kalka z kalkomanii, fotografie dawniej i dziś.

Questy, czyli gra miejska, którą przygotowała biblioteka na Starym Zdroju to kolejny etap projektu O(D)CZARUJMY ZAKLĘTE MIEJSCA. Tym razem zabawa w starej dzielnicy polegała ma odgadnięciu hasła, którego wyrazy odgadywano wędrując szlakiem wskazanym w tekście. Gra zaczynała się i kończyła w bibliotece. Za prawidłowo odgadnięte hasło przewidziano nagrody, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko przez uczestników Questów.

Rozdanie nagród odbyło się 30 września, podczas festynu z okazji „Święta ulicy Pocztowej” i 660 Rocznicy powstania wsi Stary Zdrój”. Biblioteka pod Atlantami oraz jej wolontariusze mocno zaangażowali się w jego przebieg, m.in. śpiewaliśmy piosenkę hip-hopową o Starym Zdroju i prowadziliśmy quiz wiedzy o dzielnicy.

Czytać można wszędzie – czytanie legend wałbrzyskich

Filia 3 na Starym Zdroju w czasie wakacji nadal realizowała projekt „ O(D)CZARUJMY ZAKLĘTE MIEJSCA”. Tym razem zajęcia nosiły nazwę „ Czytać można wszędzie – akcja czytania legend wałbrzyskich”. Biblioteka zorganizowała trzy spotkania na świeżym powietrzu. W ostatnich zajęciach oprócz bibliotekarzy uczestniczyli także pracownicy MOPS.

Przedszkolaki poznają historię dzielnicy

To już kolejne spotkanie w ramach projektu „ Odczarujmy stare dzielnice” Tym razem historię Starego Zdroju poznawały przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

Festyn na Starym Zdroju

Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha Anatol Szpur, jak co roku zaprosił wszystkich mieszkańców Starego Zdroju na rodzinny festyn, którego celem była integracja mieszkańców tej dzielnicy. Festyn zorganizowano w ramach projektu „Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze rewitalizacji Stary Zdrój”. Wśród atrakcji na festynie znalazły się: dmuchane zabawki dla najmłodszych, ognisko z kiełbaskami, występy taneczne Zespołu Romskiego, wybory Miss i Mistera dzielnicy Stary Zdrój, quiz rodzinny o historii Starego Zdroju i rodzinne liczne konkursy. Oczywiście nie mogło brakować tak ważnej instytucji jak biblioteka. Pracownice Filii nr 3 wspierały radnego książką, głośnym czytaniem i konkursem plastycznym pt. „ Malowanie- czarowanie”, nagradzając milusińskich drobnymi nagrodami.

Skip to content