Dni Mariana Jachimowicza

PROGRAM-DNI JACHIMOWICZA

Wykłady, warsztaty literackie, przedstawienia, czytanie wierszy i wiele innych atrakcji przygotowali organizatorzy Dni Mariana Jachimowicza.

Zanim się rozpoczęły, mieszkańcy Wałbrzycha mogli zapoznać się z twórczością poety. Nie z tomików, co wydawałoby się oczywiste, ale z raczej nietypowych miejsc – witryn na przystankach autobusowych i chodników w różnych miejscach Wałbrzycha. Czytaj dalej »

Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza

Obraz 066

W latach 1945–1999 mieszkał i tworzył w Wałbrzychu wybitny polski poeta, tłumacz i eseista — Marian Jachimowicz. Po Jego śmierci rodzina przekazała w darze archiwum Poety dwóm bibliotekom — Bibliotece Ossolineum oraz Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Część archiwum wyodrębniono z myślą o wałbrzyskiej bibliotece, ponieważ zarówno rodzina Poety, jak i dyrekcja tej instytucji były zgodne co do tego, że w Wałbrzychu powinien pozostać jakiś namacalny ślad po półwieczu twórczej pracy Mariana Jachimowicza właśnie w naszym mieście. Po kilku latach przygotowań — w roku 2006 — otwarto w Bibliotece pod Atlantami Pokój Pamięci Poety, w którym znalazła miejsce stała ekspozycja materiałów po Marianie Jachimowiczu. W roku 2015 Pokój Poety został przeniesiony i na nowo zaaranżowany w większym pomieszczeniu, znajdującym się na drugim piętrze biblioteki. Na ekspozycji prezentowane są bardzo cenne dokumenty, m.in.: pierwszy wiersz Mariana Jachimowicza, liczne jego rękopisy z różnych okresów twórczości, listy Juliana Przybosia, Kazimierza Wyki, Mieczysława Jastruna, Tymoteusza Karpowicza i wielu innych. Obok rękopisów — maszynopisy z autorskimi poprawkami, wszystkie książki Jachimowicza, książki innych autorów z odręcznymi dedykacjami (m.in. Bolesława Leśmiana), fotografie z najróżniejszych okresów życia (m.in. z Brunonem Schulzem, Julianem Przybosiem, Wojciechem Żukrowskim i in.), interesujące autorskie fotografie Jachimowicza, przykłady Jego twórczości plastycznej — seria świetnych gwaszy. W sposób specjalny podkreślone zostały związki Jachimowicza z Borysławiem (dokumenty rodzinne i fotografie), miastem, w którym dojrzewał intelektualnie oraz z Wałbrzychem, w którym spędził całe swoje dojrzałe życie twórcze. Ekspozycję dokumentalną urozmaicają i dopełniają przedmioty, których Poeta używał na co dzień: pióra i ołówki, okulary, pieczątki, lupy, globus, laska, kapelusz itp. W specjalnym regale wyeksponowano podręczną biblioteczkę pisarza. Czytaj dalej »

Rok Jachimowicza – konferencja prasowa

Rada Miejska uchwaliła rok 2016 Rokiem Mariana Jachimowicza 18 lutego, a 17 marca, miesiąc później, plan działań związanych z 110. rocznicą urodzin poety przedstawili: dyrektor biblioteki Renata Nowicka, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz inicjatorzy ustanowienia Roku – prezes Fundacji Museion Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz i Leszek Solarek – prezes Wałbrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Prezydent Szełemej tak uzasadniał potrzebę ustanowienia Roku Jachimowicza:

Mamy bardzo wielu wałbrzyszan, który należałoby często wspominać, ale znów nie aż tak wielu literatów, pisarzy, poetów. Ten rytualny zwyczaj kolejnych lat poświęconych danym autorom namnożył się w Polsce, ale akurat 110. rocznica urodzin autora uzasadnia jubileuszowy rok szczególnie w Wałbrzychu. Prezydent nawiązał też do niedawnych wyników badań poziomu czytelnictwa w Polsce: Rok Jachimowicza ważny jest też dlatego, by na przekór wszystkiemu mówić także, ze czytanie czy myślenie o czytaniu jest ważne.

Dyrektor biblioteki Renata Nowicka opowiedziała, co w ramach obchodów zaproponujemy wałbrzyszanom w najbliższym czasie: Postanowiliśmy w tym roku przypomnieć sylwetkę Mariana Jachimowicza. Pokazać ją szczególnie ludziom młodym, bo to jest najtrudniejszy dla nas odbiorca i czytelnik, który rzadko pojawia się w bibliotece. Chcemy rozpocząć Dniami Jachimowicza w maju między 12 a 18, ponieważ wtedy urodził się poeta. Jubileusz zainauguruje wykład Karola Maliszewskiego, który o poecie stworzył wiele opracować. Pojawia się także znani i mniej znani twórcy oraz przyjaciele i znajomi, którzy jeszcze pamiętają twórcę.

Biblioteka pod Atlantami planuje też szereg działań przypominających twórczość Poety w przestrzeni miejskiej: By program nie był bardzo oficjalny zaplanowaliśmy sporo działań promujących. Chcemy wyjść z poezją na citylighty na przystankach, ale chcemy te wiersze „rzucić” na chodnik, by nasi mieszkańcy potykali się o poezję, która nie jest łatwa. Wszelkie próby trzeba podejmować, a jeśli będzie to atrakcyjna formuła to jest szansa, że w świadomości wałbrzyszan postać Mariana Jachimowicza będzie się jawić w innym świetle niż w tej chwili.

Leszek Solarek, prezes Wałbrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód poinformował zebranych, że będzie zabiegać, by w ratuszu powstała tablica upamiętniająca Mariana Jachimowicza.
Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz z Fundacji Museion mówiła o planach stworzenia logo obchodów, plansz edukacyjnych, mapy życia Poety i wznowienia debiutanckiego tomu poetyckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z planem obchodów: Rok Jachimowicza

Bliżej Jachimowicza dzięki dotacji ministra

Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał PiMBP „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu dotację w wysokości 4 000 zł, w ramach programu Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Biblioteka pod Atlantami otrzyma dofinansowanie na zadanie „Bliżej Jachimowicza”. Jest to projekt obejmujący przygotowanie audiodeskrypcji, czyli werbalnego opisu treści wizualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, opisującej kolekcję pamiątek zgromadzonych i udostępnionych w Pokoju Pamięci Poety – sali muzealnej dedykowanej Marianowi Jachimowiczowi. Ekspozycja udostępniona została zwiedzającym w 2006 r., a ostatnio znalazła swoje nowe, bardziej dostępne dla zwiedzających miejsce na II piętrze budynku głównego Biblioteki pod Atlantami (Rynek 9). Dostosowanie formy przekazu do potrzeb osób niewidomych pomoże w niwelowaniu barier w dostępie do kultury. Projekt „Bliżej Jachimowicza” będzie częścią starań Biblioteki pod Atlantami o jak najszerszy dostęp do Pokoju Poety w Roku Mariana Jachimowicza.

Bibliografia Mariana Jachimowicza

jachim

Bibliografia Mariana Jachimowicza (PDF)

Skip to content