Sprawiedliwi są wśród nas: Irena Sendlerowa

Głównym elementem projektu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych i promowanie literatury nawiązującej tematycznie do osób i wydarzeń historycznych ważnych dla polskiej kultury. Nawiązuje on do ustanowionego przez Sejm RP Roku Ireny Sendlerowej w jej 10. rocznicę śmierci. Zaplanowane zadania projektowe przypomną nie tylko sylwetkę „Matki dzieci Holocaustu”, ale także osoby nagrodzone przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Wśród działań znajdą się m.in. promocje najnowszych publikacji, które napisane w ciekawej formie i adekwatnie do wieku odbiorców przybliżą im tę ważną tematykę. Zależy nam szczególnie na dotarciu do najmłodszego pokolenia, by w ten sposób nie tylko kształtować nawyki czytelnicze, ale również wskazywać wzorce moralne. W realizacji zadania wspierać nas będą: Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Wałbrzych oraz Wydawnictwo Literatura.

Projekt zakłada realizację następujące wydarzenia:
1. MAMA DZIECI HOLOCAUSTU. Spotkania autorskie przybliżające biografię Ireny Sendlerowej.
2. GETTO OCZAMI DZIECKA. Warsztaty na bazie książki Doroty Combrzyńskiej-Nogali „Bezsenność Jutki”.
3. SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS. Warsztaty multimedialne, poświęcone osobom nagrodzonym przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, które po zakończeniu II wojny Światowej zamieszkały w Wałbrzychu lub jego okolicach.
4. TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ Prelekcja na tema Żegoty, jedynej w Europie organizacji ratującej Żydów, nagrodzonej przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
5. KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, RATUJE CAŁY ŚWIAT Spotkanie ze Stanisławą Niebylską, córką Z. Słowinskiego nagrodzonego przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
6. DZIECI IRENY SENDLEROWEJ Projekcja filmu, połączona z dyskusją na jego temat.
7. W UKRYCIU Spotkanie autorskie z Anną Bikont, autorką biografii Ireny Sendlerowej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Wykład Tamary Włodarczyk

29 października odbyło się spotkanie w ramach projektu „Sprawiedliwi są wśród nas: Irena Sendlerowa”. Właśnie tej postaci poświęcona była prelekcja Tamary Włodarczyk – edukatorki, popularyzatorki nauki związanej z organizacjami żydowskimi.
Irena Sendlerowa to działaczka społeczna, współzałożycielka Żegoty, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Zdjęcia i fakty z życia osobistego , działalności społecznej i akcji ratowania żydowskich dzieci w czasie wojny był prawdziwą lekcją historii, która bardzo zainteresowała słuchaczy i sprowokowała do ożywionej dyskusji.

Spotkanie z Beatą Ostrowicką

We wtorek 23 października w Filii nr 7 na Piaskowej Górze odbyło się spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką – znaną autorką książek dla dzieci i młodzieży. Pisarka promowała swoją najnowszą książkę pt. „Irena Sendlerowa. Magiczny koralik”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa RM literacka seria „Polscy superbohaterowie” i ma na celu przybliżanie młodym czytelnikom sylwetek wielkich, bohaterskich i godnych zapamiętania postaci z polskiej historii.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 5 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15. Z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w wojenne losy Ireny Sendlerowej, która uratowała przed śmiercią ok. 2,5 tyś. żydowskich dzieci. Była to wyjątkowa lekcja historii o kobiecie, która wobec grążącego jej śmiertelnego niebezpieczeństwa, wykazała się wielką odwagą i poświęceniem dla dobra innych.

Spotkanie było zorganizowane w ramach projektu „Sprawiedliwi są wśród nas: Irena Sendlerowa”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Spotkanie z Anną Czerwińską – Rydel

10 października w Dziale Dziecięcym odbyło się spotkanie autorskie Anny Czerwińskiej – Rydel, która promowała swoją książkę pt. „Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej”.

W spotkaniu udział wzięło 50 uczniów z kl. IV i V z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu. Dzieci miały możliwość poznać historię Żydów mieszkających w getcie w czasie II wojny światowej i bohaterską postać Ireny Sendlerowej, która uratowała życie wielu z nich.

Spotkanie z dr Anną Grużlewską

9 października i 13 listopada z młodzieżą szkolną spotkała się dr Anna Grużlewska, historyk specjalizująca się w badaniu historii Żydów na Dolnym Śląsku. Współpracuje z Fundacją dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej, Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Żydów w Polsce i z Fundacją Beiteinu Chaj, która realizuje projekt Ratowania Synagogi w Dzierżoniowie. Została uhonorowana m.in. odznaczeniem „Chroniąc Pamięć”, nadawanym Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko – żydowski.

KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, RATUJE CAŁY ŚWIAT – ta prelekcja poświęcona była Sprawiedliwym wśród Narodów Świata – idei tego odznaczenia oraz warunkom, w jakich Polacy udzielali pomocy Żydom. Młodzież mogła też zapoznać się z sylwetkami tych osób, które po wojnie zamieszkali na ziemi wałbrzyskiej.

Natomiast TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ to prelekcja na temat Żegoty, jedynej w Europie organizacji ratującej Żydów, nagrodzonej tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Referat dziecięcy Żegoty, kierowany od jesieni 1943 roku przez Irenę Sendlerową, udzielił pomocy ponad 2000 żydowskim dzieciom.

Spotkanie z Renatą Piątkowską

3 października w Filii nr 7 na Piaskowej Górze odbyło się spotkanie z Renatą Piątkowską, w którym wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15. Pisarce towarzyszyła lektorka Elżbieta Malwina Kożurno, która czytała fragmenty książki „Wszystkie moje mamy”.

Wybór tej książki był nieprzypadkowy ponieważ rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej. Ta postać pojawia się w lekturze ratując od zagłady dwa i pół tysiąca dzieci, wyprowadzając je z getta i umieszczając po aryjskiej stronie, w przybranych rodzinach, sierocińcach i klasztorach.

Jednym z uratowanych przez nią dzieci jest Szymek – główny bohater książki, Losy małego Szymka to przykładowa historia jednego z bardzo wielu dzieci, które uratowała Irena Sendlerowa. Na zakończenie niezwykłego spotkania można było kupić książkę z dedykacją i autografem autorki.

Wizyta pani Renaty Piątkowskiej wywarła na uczestnikach ogromne wrażenie. Nie było to zwykłe spotkanie autorskie lecz przejmująca lekcja historii.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Sprawiedliwi są wśród nas: Irena Sendlerowa”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Spotkanie z Dorotą Combrzyńską-Nogalą

20 września w filii nr 5 odbyło się spotkanie z Dorotą Combrzyńską-Nogalą, w ramach projektu „Sprawiedliwi są wśród nas : Irena Sendlerowa”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas IV i V Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1.

Pani Dorota przedstawiła nam historię żydowskiej dziewczynki, bohaterki książki „Bezsenność Jutki”. Opowiedziała o tamtych czasach, trudach codziennego życia w łódzkim getcie. Łódzkie getto powstało w 1940 roku na terenie najbiedniejszych dzielnic – Bałut i Starego Miasta. Zwożono do niego Żydów, czekała na nich ciężka praca oraz śmierć z powodu chorób i głodu. Jednak najbardziej tragicznym wydarzeniem była „wielka szpera”, podczas której mieszkańcy getta mieli obowiązek wydać Niemcom starców oraz dzieci, czyli ludzi nieprzydatnych i niezdolnych do pracy. W jej wyniku wielu ludzi straciło życie.

Wszystkie historie zostały bogato zilustrowane w przygotowanej przez Panią Dorotę prezentacji multimedialnej.

Warsztaty

12 września odbyły się kolejne warsztaty na podstawie książki „Bezsenności Jutki” Doroty Combrzyńskiej – Nogali w ramach projektu „Sprawiedliwi są wśród nas: Irena Sendlerowa”. Udział w nich wzięli uczniowie kl. V szkoły podstawowej. Podobnie jak w dniu poprzednim uczniowie wysłuchali fragmentu opowieści o Jutce, dziewczynce, która przebywała w getcie. Następnie odbyła się dyskusja o sytuacji Żydów w łódzkim getcie. Uczniowie wcielili się w postać Jutki, której udało się zbiec z getta i w imieniu której pisali list do dziadka dziewczynki.

Skip to content