Konkursy

Konkurs „Wałbrzyskie logo DFN 2021”

Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach wałbrzyskiej odsłony Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2021. Szczegóły konkursu w regulaminie.


Pożeracze Książek

Zapraszamy do udziału w XV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze Książek”.

Tegoroczna impreza jest podzielona na trzy konkursy:
Konkurs czytelniczy, w którym wezmą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Prosimy o nadesłanie informacji o uczniach wyłonionych przez szkoły do powyższego konkursu w drodze eliminacji w I etapie szkolnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2021r. drogą e-mailową na adres: dzieci@atlanty.pl Finał konkursu odbędzie się 13.12.2021r. o godzinie 9:00 w budynku głównym PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, Rynek 9. Prosimy, aby każdy z uczestników w dniu konkursu dostarczył wymaganą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Czytelniczego).
Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tematem pracy plastycznej jest zobrazowanie fragmentu z książki Agnieszki Tyszki „Zosia z ulicy Kociej”. Fragment książki znajduje się w Załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu Plastycznego.
Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Tematem pracy literackiej jest napisanie alternatywnego zakończenia do historii opisanej w fragmencie wybranym przez Organizatora. Tekst pochodzi z jednej z książek Agnieszki Tyszki. Fragment książki znajduje się w Załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu Literackiego. Prace uczniów, którzy wezmą indywidualny udział w konkursie plastycznym i literackim, będą przyjmowane w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pożeracze książek 2021” bezpośrednio
w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”, Rynek 9 w Wałbrzychu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2021r. W kopercie powinna znajdować się praca oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu Literackiego / Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu Plastycznego).

Laureatów konkursu plastycznego i literackiego zapraszamy do PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w dniu 13.12.2021r. na godz. 11.15 na spotkanie autorskie z naszym gościem specjalnym, Panią Agnieszką Tyszką, autorką książek dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego
(74 648 37 07).