Kontrkultura lat 60. I 70. w tym literatura

17 grudnia w ramach spotkań pod hasłem „Inny świat” porozmawialiśmy na temat szalonych lat związanych z rozwojem kultury masowej, subkultury dzieci kwiatów i muzyki rockowej, rewolucji obyczajowej i seksualnej.