„Laska nebeska” Mariusza Szczygła

Praha zezadu, czyli absurdy codzienności. Kultura czeska w wersji pocieszycielskiej. A także literatura klozetowa, która w języku czeskim „kwitnie”. Czy Czechów wymyślono, by poprawić Polakom nastrój? Zapraszamy do lektury!!!