Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Sobięcinie

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – święto ustanowione przez UNESCO, które ma z założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. To także okazja do tego, by zwrócić uwagę na dbałość o język ojczysty, którym posługujemy się na co dzień. Na Filii nr 5 z okazji tego święta odbyły się zajęcia o tematyce ortograficznej. Dzieci wysłuchały opowiadania „Tajemnicza komnata Ówki”, rozwiązywały zagadki, wzięły udział w gimnastyce ortograficznej, bawiły się w ortograficzne „Wyrazobranie” oraz „Jeden z dziesięciu”.