Archiwum Olga Tokarczuk listopad 2019/styczeń 2020

Zapraszamy na drugie piętro budynku głównego (Rynek 9), gdzie można zapoznać się z wystawą o Oldze Tokarczuk i przyznanej jej niedawno Nagrodzie Nobla.