Misja i wizja Biblioteki pod Atlantami

Misja

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu to dynamiczna instytucja kultury, rozwijająca i zaspokajająca potrzeby czytelnicze, edukacyjne, kulturalne i informacyjne mieszkańców miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego, chroniąca dziedzictwo kulturowe i odpowiadająca na wyzwania współczesności, niezbędna w otoczeniu, obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa.

Wizja

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu to nowoczesne centrum edukacji, informacji i kultury, pielęgnujące tradycje oraz tożsamość lokalną i narodową, upowszechniające książkę i czytelnictwo, otwarte i dostępne dla wszystkich chcących korzystać z jej oferty. Biblioteka zachowa sprawność w promowaniu kultury słowa oraz trwałych wartości kulturowych a także nowoczesnych trendów bibliotekarskich.