O Bibliotece

IMG_8580Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
„Biblioteka pod Atlantami”
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
tel.74 6649921, 74 6649622, 74 6649665
faks 74 6648705
e-mail: sekretariat@atlanty.pl
dyrektor: Renata Nowicka
Biblioteka czynna: poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 15.00

Biblioteka pod Atlantami jest samorządową instytucją kultury, pełniącą funkcję centralnej książnicy miasta i powiatu. Składa się z biblioteki głównej, która od 1993 roku mieści się w kompleksie zabytkowych, pieczołowicie odrestaurowanych kamienic przy wałbrzyskim rynku, oraz czternastu filii rozmieszczonych we wszystkich większych osiedlach miasta. Posiada bogate kolekcje książek (prawie 300.000 woluminów), czasopism (ponad 150 tytułów w bieżącej prenumeracie) oraz zbiorów specjalnych (prawie 50.000 jednostek, w tym ponad 30.000 audiowizualnych).

Biblioteka szeroko wykorzystuje elektroniczne technologie w zakresie tworzenia i udostępniania baz danych (katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych), rejestracji czytelników i wypożyczeń, udostępniania internetu oraz zabezpieczania zbiorów przed kradzieżą. Prowadzi działalność wydawniczą, na którą składają się m.in. publikacje o charakterze bibliograficzno-informacyjnym, tomiki poetyckie, katalogi wystaw, a ostatnio także bazy danych na CD-ROM-ach.

Atrakcyjność wizerunku programowego instytucji określa szerokie spektrum działań kulturalnych. Zwracają uwagę imprezy o zasięgu ponadlokalnym — z Panoramą Wydawców na czele, tematyczne programy edukacyjne, poświęcone m.in. ekologii (we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), ekonomii (przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego), przeciwdziałaniu patologiom społecznym (wspólnie z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu).

Wałbrzyska książnica jest również znana z konsekwentnego upowszechniania twórczości Mariana Jachimowicza, jednego z ważniejszych poetów polskich XX w., który większość życia spędził w Wałbrzychu. Działania te znalazły wyraz w utworzeniu w 2006 r., Pokoju Pamięci Poety — ekspozycji stałej poświęconej życiu i twórczości Mariana Jachimowicza oraz w działaniach podjętych w ramach ogłoszonego w 2016 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Roku Mariana Jachimowicza.

W 1997 r. Biblioteka pod Atlantami została wyróżniona Nagrodą Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar” za nowoczesne i niekonwencjonalne działania na rzecz środowiska, wykraczające poza stereotypowe funkcje biblioteki. Dwa lata później zdobyła Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii najlepsza jednostka edukacyjna. Trzykrotnie uczestniczyła we wspólnym konkursie Biblioteki Narodowej i Narodowego Banku Polskiego „Z ekonomią na ty”, zdobywając główną nagrodę w jego pierwszej edycji (2002), wyróżnienie w drugiej (2003) i przechodząc do drugiego etapu w czwartej (2005). W 2008 r. Biblioteka pod Atlantami została uhonorowana Nagrodą Rady Miejskiej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2007, wręczoną dyrektorowi biblioteki przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego. W 2010 roku, dostrzeżono wkład, jaki biblioteka wnosi w promowanie regionu, za co przyznano jej statuetkę Muflona za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Promujące Region w 2009 roku. W tym i następnym roku biblioteka była nominowana do nagrody Szczyt Kultury w kategorii „Dolnośląski Animator Kultury”. Nagrody ostatecznie nie dostała, ale już sama nominacja była ogromnym wyróżnieniem. Znaczącym podsumowaniem wieloletniej biblioteki jako placówki realizującej zadania zarówno na rzecz miasta Wałbrzycha, jak i Powiatu Wałbrzyskiego, było przyznanie w 2013 roku tytułów „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” i „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”.

W 2015 roku, podczas uroczystej gali jubileuszowej, zorganizowanej z okazji siedemdziesięciolecia wałbrzyskich bibliotek publicznych, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zina Jarmoszuk, wręczyła przyznany Bibliotece pod Atlantami Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Biblioteka nie ustaje w pracach nad promocją czytelnictwa i literatury wśród mieszkańców Wałbrzych, czego owocem jest kolejne wyróżnienie – I miejsce w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015″.

Skip to content