O Brunonie Schulzu

15 listopada popołudnie z książką i filmem. Rozmawialiśmy o Brunonie Schulzu, obejrzeliśmy prezentację multimedialną oraz film animowano-aktorski Aliny Skiby inspirowany prozą pisarza. Spotkanie uświetniła Danuta Gołdon-Legler aktorską interpretacją tekstów literackich.