O „Lektorze”…

Pewne wydarzenia pozostawiają po sobie trwały ślad. Myli się jednak ten, kto sądzi, że jest to wiadome od razu. Z początku możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z ich znaczenia. Akceptujemy dane wydarzenie jako kolejne na wciąż wydłużającej się liście. Tymczasem ono jest czymś więcej, gorejącym znamieniem, które będzie towarzyszyć nam już zawsze.
Lektor to pean na cześć jednostki – jej niezbywalnego prawa do wolności i godności. Ale to również rozprawa nad tym, jak się ma godność ludzka do sprawiedliwości, jaką wartość ma sprawiedliwość i jaką cenę podporządkowanie się, bądź niepodporządkowanie się jej, może nieść ze sobą dla jednostki.
Zachęcamy do lektury.