O(d)czarujmy zaklęte miejsca

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma za zadanie wzmocnienie kulturotwórczej funkcji wałbrzyskiej biblioteki, a głównie jej filii bibliotecznych, działających w większości w zdegradowanych środowiskach tzw. „starych” dzielnic miasta. Tematem przewodnim zadania będzie lokalna historia miejsc, której sami mieszkańcy często nie znają. Projekt ma ODCZAROWAĆ zaniedbane dzielnice miasta i pokazać je jako miejsca ciekawe, pełne historii. Ma także OCZAROWAĆ zasobami biblioteki, dzięki którym mieszkańcy mogą znaleźć nie tylko informacje o swoim miejscu zamieszkania, ale także korzystać z nich podczas nauki i w czasie wolnym. Wiele działań czytelniczych i edukacyjnych zaplanowano w takich punktach, jak place zabaw czy podwórka. Wspólnie z mieszkańcami chcemy poznawać lokalne legendy, historie zabytków, miejsc i ludzi tu mieszkających. Chcemy zachęcić ich także do podzielenia się własnymi wspomnieniami, wpisanymi w wałbrzyską historię. Będzie temu służyć przestrzeń biblioteki jako miejsca, w którym każdy może opowiedzieć własną historię.

Projekt zakłada realizację między innymi:
• WARSZTATY pisania baśni na bazie książki „Baśniowy Wałbrzych”.
• MALOWANIE- CZAROWANIE – zabawy plastyczne dla najmłodszych w plenerze.
• SPACER RODZINNY – plenerowa impreza przybliżająca historię dzielnicy.
• CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE – akcja czytania legend wałbrzyskich.
• 100 LAT TEMU – warsztaty historyczne/ zajęcia multimedialne dla młodzieży.
• ZOBACZ GDZIE MIESZKAM – konkurs dla starszej młodzieży.
• TWORZYMY HISTORIĘ TEGO MIEJSCA” – spotkania integracyjne.
• QUESTY, czyli wakacyjne zwiedzanie okolicy z zagadkami.

W dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców pomogą nam nasi partnerzy, tj. organizacje z dużym doświadczeniem w pracy ze środowiskiem trudnym i zdegradowanym, a także z osobami wykluczonymi: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja „Czemu Nie” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.

Projekt będzie realizowany w terminie od 6 marca do 31 grudnia 2017 r.

mkidn_01_cmyk