Wałbrzyskie legendy 3.0

Projekt ma za zadanie propagowanie wiedzy o regionie, co niewątpliwie ożywi lokalny patriotyzm wśród młodych wałbrzyszan. Wzmocni również wizerunek biblioteki jako instytucji posiadającej bogate zasoby regionaliów. Atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć pokaże wałbrzyską książnicę jako instytucję kształtującą nawyki czytelnicze w różnorodny sposób, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W podjętych działaniach pokażemy młodym wałbrzyszanom, jak można połączyć tradycyjne książki z nowoczesnymi narzędziami i usługami elektronicznymi, z których chętnie korzystają. W naszym projekcie chcemy napisać na nowo legendy naszego miasta, w wersjach bardziej dostępnych dla młodych ludzi. Chcemy pokazać, że legendy nie brały się znikąd, ale że tworzyli je ludzie, a ich kształt zależał w dużym stopniu od czasów, w których żyli. Gotowe teksty legend chcemy „przełożyć” z języka literackiego na elektroniczny i z pomocą aplikacji Action Track przygotować i udostępnić w formie gier miejskich.

Projekt będzie realizowany od maja do listopada 2018 roku i zakłada kilka spójnych działań realizowanych w centrali Biblioteki i wybranych filiach. Jego elementami będą następujące wydarzenia:
1. Warsztaty „LEGENDY WAŁBRZYCHA 3.0”, podczas których powstaną nowoczesne wersje wałbrzyskich legend.
2. Warsztaty „ACTION TRACK”, podczas których nauczymy tworzenia gier oraz obsługi ww. aplikacji.
3. Zajęcia wakacyjne „AKCJA LEGENDA”, podczas których powstaną gry w aplikacji „Action Track”, oparte na stworzonych wcześniej wałbrzyskich legendach.
4. Finał projektu, podczas którego zostaną zaprezentowane stworzone wcześniej gry, a twórcy najlepszych pomysłów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Skip to content