Orientalna kolekcja w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

6 czerwca w Filii 7 na Piaskowej Górze odbyło się spotkanie pt. „Orientalna kolekcja w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” poprowadzone przez jego pracownicę, Teresę Sokół. Uczestnicy mogli obejrzeć fotografie i posłuchać wykładu na temat dotychczas nieprezentowanych publicznie starodruków ormiańskich. Są to pisma religijne drukowane od XVI wieku najpierw w Wenecji, a następnie w Konstantynopolu. Armenia będąca pod protektoratem Turcji i Persji nie mogła sama stanowić o swojej kulturze. Dlatego Ormianie mieszkający na obczyźnie, chcący swoim rodakom umożliwić dostęp do religii drukowali teksty święte, a później morzem i lądem ekspediowali do adresatów. Ciekawym zadaniem dla słuchaczy było odgadywanie treści drzeworytów i miedziorytów z zachowanych starodruków.