„Piastowie od Mieszka do Kazimierza. Miłość i władza” Iwona Kienzler

Autorka przybliża nam dynastię, której nieobce były wszelkie zbrodnie i okrucieństwa, a w której kobietom spryt i determinacja przydawały się bardziej niż pochodzenie i koneksje.