Piątka na piątkę

Głównym zadaniem projektu jest wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki w jednej z bardziej zaniedbanych, pokopalnianych dzielnic miasta – Sobięcinie. W takim właśnie miejscu Biblioteka pod Atlantami uruchamia nową filię nr 5. Lepsza lokalizacja, nowoczesny wystrój i wyposażenie dają obecnie szansę na przyciągnięcie osób, które do tej pory nie korzystały z niej wcale lub rzadko. Chcemy równocześnie zadbać o odpowiednią ofertę kulturalną filii, by nowe miejsce wyzwoliło większy niż dotychczas potencjał czytelniczy wśród mieszkańców Sobięcina. W tym właśnie ma nam pomóc projekt, który nie tylko wesprze działania filii, ale także pozwoli odbiorcom na aktywny udział w ich realizacji. Doświadczona kadra bibliotekarska wspólnie z działającymi w dzielnicy organizacjami i instytucjami ma szansę sprawić, że filia zwana „PIĄTKĄ”, będzie dla mieszkańców miejscem „na PIĄTKĘ”.

Projekt zakłada realizację następujących działań:
1. Cykl spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
2. Cykl warsztatów dla dzieci.
3. Rodzinny turniej gier planszowych.
4.Cykl spotkań regionalnych o charakterze integracyjnym ph. „HISTORIA TEGO MIEJSCA”,podczas których mieszkańcy będą mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami i wiedzą o dzielnicy.
5. „POWITANIE LATA NA PIĄTKĘ”, czyli impreza plenerowa o charakterze rodzinnego pikniku (m.in. zabawy, konkursy, qra terenowa) z udziałem mieszkańców i partnerów ze środowiska lokalnego.
6. Wakacje w Bibliotece – cykl zajęć literacko-plastycznych dla dzieci spędzających lato w mieście.
Planuje się także wydanie folderu na temat historii Sobięcina. Publikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie wśród mieszkańców Sobięcina podczas pikniku rodzinnego.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.