Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza

Obraz 066

W latach 1945–1999 mieszkał i tworzył w Wałbrzychu wybitny polski poeta, tłumacz i eseista — Marian Jachimowicz. Po Jego śmierci rodzina przekazała w darze archiwum Poety dwóm bibliotekom — Bibliotece Ossolineum oraz Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Część archiwum wyodrębniono z myślą o wałbrzyskiej bibliotece, ponieważ zarówno rodzina Poety, jak i dyrekcja tej instytucji były zgodne co do tego, że w Wałbrzychu powinien pozostać jakiś namacalny ślad po półwieczu twórczej pracy Mariana Jachimowicza właśnie w naszym mieście. Po kilku latach przygotowań — w roku 2006 — otwarto w Bibliotece pod Atlantami Pokój Pamięci Poety, w którym znalazła miejsce stała ekspozycja materiałów po Marianie Jachimowiczu. W roku 2015 Pokój Poety został przeniesiony i na nowo zaaranżowany w większym pomieszczeniu, znajdującym się na drugim piętrze biblioteki. Na ekspozycji prezentowane są bardzo cenne dokumenty, m.in.: pierwszy wiersz Mariana Jachimowicza, liczne jego rękopisy z różnych okresów twórczości, listy Juliana Przybosia, Kazimierza Wyki, Mieczysława Jastruna, Tymoteusza Karpowicza i wielu innych. Obok rękopisów — maszynopisy z autorskimi poprawkami, wszystkie książki Jachimowicza, książki innych autorów z odręcznymi dedykacjami (m.in. Bolesława Leśmiana), fotografie z najróżniejszych okresów życia (m.in. z Brunonem Schulzem, Julianem Przybosiem, Wojciechem Żukrowskim i in.), interesujące autorskie fotografie Jachimowicza, przykłady Jego twórczości plastycznej — seria świetnych gwaszy. W sposób specjalny podkreślone zostały związki Jachimowicza z Borysławiem (dokumenty rodzinne i fotografie), miastem, w którym dojrzewał intelektualnie oraz z Wałbrzychem, w którym spędził całe swoje dojrzałe życie twórcze. Ekspozycję dokumentalną urozmaicają i dopełniają przedmioty, których Poeta używał na co dzień: pióra i ołówki, okulary, pieczątki, lupy, globus, laska, kapelusz itp. W specjalnym regale wyeksponowano podręczną biblioteczkę pisarza.

W Pokoju Poety można także obejrzeć film o Marianie Jachimowiczu (z jego udziałem), posłuchać poświęconej mu audycji radiowej (z zapisem jego głosu), przejrzeć zbiór reprodukcji wszystkich jego obrazów i fotografii znajdujących się w archiwum oraz bibliografię.

Scenariusz wystawy i jej realizacja: Jacek Czarnik i Małgorzata Laszczak

Pokój Pamięci Poety znajduje się na drugim piętrze budynku głównego PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu (Rynek 9). Ekspozycję zwiedzać można od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-17.00. Wstęp jest bezpłatny. Zorganizowane grupy, które zainteresowane są zajęciami „Z Mistrzem Jachimowiczem” prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Czytelń: tel. 74 6483717, e-mail: region@atlanty.pl.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Poniżej prezentujemy audiodeskrypcję Pokoju Pamięci Poety:

Audiodeskrypcja wykonana została w ramach projektu „Bliżej Jachimowicza”, którego celem jest ułatwienie dostępu szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym, niwelowanie barier w dostępie do kultury oraz stworzenie warunków sprzyjającym integracji społecznej. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

Struktura360-KulturaDostepna-lifting-LOGO-kolor

Skip to content