Polacy na obczyźnie a sprawa polska

23 kwietnia naszą bibliotekę po raz kolejny odwiedziła dr hab. Dorota Sula, która prezentowała drogę Polaków do niepodległości. Tym razem mowa była o Polakach przebywających na emigracji, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Pani Sula zapoznała słuchaczy z organizacjami działającymi na obczyźnie, a także przybliżyła sylwetki poszczególnych przedstawicieli. Doktor nauk humanistycznych oraz uczestnicy prezentacji doszli do wspólnego wniosku, iż mentalność Polaków nie ulega zmianom. Tak jak i kiedyś, tak i dziś jesteśmy skorzy do wewnętrznych waśni, a jednocześnie potrafimy się zjednoczyć we wspólnej sprawie. Ciekawą prelekcję zakończyły brawa oraz nadzieja uczestników na kolejne spotkanie.