Zasłuchaj się w książce

ZASŁUCHAJ SIĘ W KSIĄŻCE… to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego III edycję udało się zrealizować w okresie od 11 kwietnia do 25 listopada 2011 roku. Głównym jego celem była promocja czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku poprzez ogłoszenie III Ogólnopolskiego Konkursu na Recenzję Książki Mówionej, a także dzięki warsztatom biblioterapeutycznym przygotowanym i przeprowadzonym przez certyfikowanego biblioterapeutę z Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, cyklowi spotkań dla dzieci i młodzieży ph. „Książka mówiona, dotykana i czytana” oraz szkoleniu dla osób pracujących z czytelnikiem niewidomym. Projekt sprzyjał lepszemu rozpoznaniu potrzeb i gustów literackich ważnej dla nas grupy czytelników. Podobne działania realizowano już w latach  2009-2010.
Adresatami spotkań pn. „Książka mówiona, dotykana i czytana – edukacja integracyjna” realizowany przez Oddział Zbiorów dla Niewidomych były dzieci i młodzież wałbrzyskich szkół. Uczestnicy zajęć poznali specyfikę pracy działu udostępniającego książkę mówioną, niekonwencjonalne sposoby komunikowania się, znaczenie pojęć: książka w czarnodruku, książka w brajlu, książka mówiona, książka zabawka. Mieli również okazję poznania zasad pisania przy pomocy tabliczek brajlowskich oraz możliwości wykorzystania autolektora.
Rozstrzygnięcie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Recenzję Książki Mówionej odbyło się 21 października w formie uroczystej gali wręczenia nagród i dyplomów. Gośćmi specjalnymi byli Hanna Kinder-Kiss i Jacek Kiss, którzy nie tylko opowiedzieli o swojej pracy lektorskiej, ale również osobiście wręczyli nagrody laureatom i uczestnikom konkursu. Finaliści zostali nagrodzeni zestawami audiobooków z nagraniami literatury światowej, a do pierwszych nagród w każdej kategorii dołączono materiały tyfloinformacyjne ufundowane przez sponsorów. Nagrodzone recenzje wydano w formie nagrania przygotowanego przez Wydawnictwo PZN i rozpowszechniono w wybranych bibliotekach prowadzących działy książki mówionej oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz wyżej wymienionego środowiska.
Partnerami projektu, podobnie jak w latach ubiegłych, byli: Polski Związek Niewidomych  – Biblioteka Centralna, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.
W całym przedsięwzięciu wzięło udział szacunkowo ok. 860 osób.

 

https://atlanty.pl/informacje-dla-instytucji-edukacyjnych/edukacja-integracyjna
https://atlanty.pl/ksiazka-mowiona-dotykana-i-czytana

 

Skip to content