SBP Koło w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Koła w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest ogólnopolską, samorządną organizacją o charakterze fachowym i naukowym. Zrzesza bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej , pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacja naukową oraz inne osoby związane z bibliotekami.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata.
Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych . Na czele organizacji stoi Zarząd Główny , którego Przewodniczącą od 27.06.2005 r. jest Elżbieta Stefańczyk.
http://www.ebib.info/

Corocznym świętem bibliotekarzy jest dzień Bibliotekarza  i Bibliotek obchodzony 8 maja. Jest to święto okolicznościowe służące popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie. W tym dniu wyróżnia się osoby obchodzące jubileusz pracy zawodowej, osoby wyróżniające się w sposób szczególny w pracy bibliotekarza, przyznawany jest tytuł Bibliotekarza Roku.

Koło SBP przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami”
w Wałbrzychu zrzesza obecnie 43 członków.
W wyniku wyborów przeprowadzonych 30 stycznia 2017 r. wybrano nowy Zarząd Koła w składzie:

Przewodnicząca:
Agnieszka Szczęsna – Polak
Dział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP Biblioteki pod Atlantami
ul. Rynek 9
58-300 Wałbrzych
tel. 74/ 648 37 07
adres e-mail: sbp.kolowalbrzych@wp.pl

Sekretarz:
Jolanta Poważyńska
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PiMBP Biblioteki pod Atlantami
ul. Rynek 9
58-300 Wałbrzych
tel.74/648 37 27

Skarbnik:
Beata Kamińska
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
pl. Odrodzenia 4,
58-370 Boguszów-Gorce
b.kaminska@mbp-ck.pl

Nr Konta bankowego:
BGZ BNP PARIBA 23 2030 0045 1110 0000 03352690

W piątek 8 maja 2015 r. w godzinach popołudniowych w restauracji Villa Art odbyło się sympatyczne spotkanie bibliotekarek z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Panie spotkały sie przy kawie, słodkim poczęstunku i nie tylko z okazji przypadającego w tym dniu święta Bibliotek i Bibliotekarza.
Atmosferę tego popołudnia będziemy miło wspominać.

DSC04461DSC04460DSC04459DSC04457

W sobotę 14 marca 2015 r. w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym odbyło się zebranie członkowskie wałbrzyskiego koła SBP. Na spotkaniu omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne i finansowe. Wśród tych ważniejszych znalazły się nominacje do tytułu Bibliotekarz Roku 2014, organizacja obchodów powiatowego Dnia Bibliotek i Bibliotekarza, organizacja wyjazdu integracyjnego do Bratysławy i Wiednia, omówienie przygotowań do konferencji regionalnej i szkoleń przygotowanych przez SBP.

DSC04263DSC04264

Deklaracja członkowska

Druk_deklaracji_członkowskiej

Wycieczka do Biblioteki Kórnickiej

We mgle październikowej brnął z trudem, w powietrzu gęstym od wilgoci, ohydny stwór poczwarny, skarlały i garbaty. Brnął ku skarbcom przepastnym ostatnie uroki poczynić i diabły przywołać, które strzec owych dobrodziejstw miały po kres czasu. Nagle powiew wiatru ogniem pochodni załopotał i dźwięk piekielny, jakby stu czartów warkot, dobiegł z ciemności wojewody. Ślepia gorejące w ciemności lasu dostrzegł Stanisław i przerażony do ruchu niezdolny patrzył jak rosły i zalewały potwornym białym blaskiem całą okolicę. W ostatniej chwili rzucił się w bok konwulsją swego kalekiego ciała i spojrzał na przebiegającego przed nim duktem leśnym potwora. W nadnaturalnym pedzie minęła go poczwara na jakieś osiem sążni długa, cztery łokcie szeroka, na pięć wysoka, do skrzyni żelaznej podobna, na kołach toczona, bez żadnego zaprzęgu. Przeżegnałby się Górka, gdyby z piekielnym plemieniem paktu nie podpisał, ale pomimo zgody między nim i władcami podziemnych płomieni, dreszcz przerażenia przebiegł mu po garbie.

Czytaj dalej »