Słowem i obrazem

Na prośbę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy, pragniemy zachęcić do konkursu:

 
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.


 
 
Dokumenty do pobrania:

Skip to content