W TROSCE O DOBROSTAN WŁASNY I CZYTELNIKA

Cykl szkoleń skierowanych do bibliotekarzy publicznych bibliotek powiatu wałbrzyskiego, którego celem jest nabycie przez bibliotekarzy nowych umiejętności pomagających budować równowagę, motywację, atmosferę i dobre relacje w miejscu pracy. Udział w projekcie wskaże im też sposoby, jak mogą wspierać swoich czytelników (małych i dużych) w umacnianiu zdrowia psychicznego, samoakceptacji i prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Dzięki projektowi chcemy osiągnąć zatem podwójną korzyść: biblioteki zyskają nową jakość usług bibliotecznych a czytelnicy coś więcej niż pasjonującą lekturę czy rozrywkę.

Cykl szkoleń został podzielony na 2 obszary:

I. Szkolenia w kierunku zwiększenia dobrostanu bibliotekarzy, w tym:

  •  Równowaga psychiczna i emocjonalna bibliotekarzy – jak zadbać o siebie i nie wypalić się zawodowo.
  •  Komunikacja empatyczna – niezbędne narzędzia do zdrowej, jasnej i skutecznej komunikacji z drugim człowiekiem. Jak rozmawiać, aby zadbać o użytkownika, nie zapominając o sobie.
  •  Jak motywować siebie i innych do wspólnej pracy.
  •  Rozwój osobisty wpisany w rozwój zawodowy, czyli jak czerpać satysfakcję z pracy.

II.  Szkolenia w kierunku zwiększenia dobrostanu czytelników (użytkowników):

  • Budowanie oferty dla różnych grup wiekowych z uwzględnieniem ich podstawowych potrzeb.
  • Neurobik – trening pamięci i koncentracji uwagi dla seniorów.
  • Biblioterapia seniorów w bibliotece – tematyka i formy pracy.
  • Jak rozmawiać z dziećmi o uczuciach? – warsztat na bazie najnowszej literatury dziecięcej.
  • Jak wspierać młodzież w rozwoju osobistym, wzmacnianiu motywacji i samoakceptacji.

Naszymi partnerami będą:
Fundacja „Dobrostan – przystań zdrowia”, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne – Koło Wrocławskie, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Wałbrzych.
Czas realizacji: maj – listopad 2024 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 15000,00 zł.