Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Drogie Koleżanki,
 
Zarząd Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wałbrzychu zaprasza członków SBP na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 22 października 2012 r. o godz.8.00 w Sali Szkoleniowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 
Program:
1. Przywitanie uczestników zebrania i wybór Komisji Skrutacyjnej
2. Sprawozdanie z działalności Koła SBP w Wałbrzychu za okres 2008-2012 r.
3. Wybory nowego Zarządu Koła
4. Wybór delegatów na Walny Zjazd Oddziału SBP
5. Dyskusja i wnioski
6. Zakończenie.
 
 
Prosimy o liczny udział w zebraniu.
 
 
Z poważaniem
W imieniu Zarządu Koła SBP w Wałbrzychu
 
Małgorzata Wolińska
Przewodnicząca