Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wałbrzyskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Dnia 22.10.2012 r. w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wałbrzyskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas spotkania podsumowano czteroletnią kadencję Zarządu i przedstawiono kolejno punkty sprawozdania merytorycznego i finansowego
za lata 2008-2012.
Najważniejszą częścią programu zebrania były wybory nowego Zarządu Koła.
Członkowie zaproponowali kontynuację funkcji dla obecnych członków Zarządu.
Przewodnicząca Zarządu Koła Małgorzata Wolińska i sekretarz Sława Janiszewska wyraziły zgodę na udział w kolejnych wyborach do władz stowarzyszenia.
Z pełnienia funkcji w organizacji zrezygnowała Koleżanka Ewa Kupczak. Zebrani przedstawili także nowe nazwiska kandydatek. Ostatecznie w tajnym głosowaniu wybrany został nowy Zarząd Koła na lata 2012-2016.

Skład Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wałbrzychu:

Przewodnicząca- Małgorzata Wolińska
e-mail: sbp.walbrzych@wp.pl
tel.74/664 99 24

Skarbnik- Alicja Cieślak
e-mail:alicjacieslak4@wp.pl
tel. 74/6483739

Sekretarz- Sława Janiszewska
e-mail: ssjan@wp.pl
tel.74/664 99 21 wew.110